Orientasi hidup yang sesungguhnya ialah berfokus kepada Tuhan